LecțiiMateriale utileUtile

Valori culturale și morale în operele literare

Dragi copii,

Astăzi vom aborda unul dintre subiectele care valorifică experiența noastră de lectură din primii ani de școală. Este vorba despre exercițiul 9 de la subiectul I al examenului de Evaluare Națională, proba de limba și literatura română.

Iată cum arată un astfel de subiect:

Asociază fragmentul din „Cartea cu Apolodor” de Gellu Naum cu un alt text literar studiat la clasă sau citit ca lectură suplimentară, prezentând, în 50 – 100 de cuvinte, o valoare morală/culturală comună, prin referire la câte o secvență relevantă din fiecare text.” (Rezolvarea poate fi găsită aici.)

În acest articol vom încerca să enumerăm cât mai multe teme și valori culturale și morale, pentru fiecare dintre ele oferind câteva sugestii de lectură.

REȚINEȚI: Cultura reprezintă totalitatea valorilor materiale și spirituale create de om. Patrimoniul cultural nu cuprinde doar bunuri materiale (clădiri, monumente, peisaje, artefacte ș.a.), ci și valori imateriale (limbă, muzică, obiceiuri și tradiții ș.a.). Valorile culturale sunt reprezentate de credințe, tradiții și obiceiuri ale unei anumite comunități sau grupuri de oameni. Acestea includ religia, ideile, limbajul, realizările materiale reprezentative pentru un popor sau o comunitate.

1. IUBIREA

Iubirea este una dintre valorile fundamentale ale omenirii, incuzând în sine multiple manifestări ale binelui: respectul, atașamentul, generozitatea, devotamentul, bunătatea, sinceritatea, solidaritatea ș.a. Toate marile religii ale omenirii vorbesc despre iubire ca fiind cel mai înalt mesaj, cea mai înaltă formă de trăire și de existență a condiției umane. Pentru că, într-adevăr, nu există sentiment mai nobil decât acela de a iubi și de a fi iubit.

În literatură, iubirea este o temă inepuizabilă și de o vechime imemorabilă, apărând, de-a lungul timpului, în toate formele ei: iubirea de părinți, iubirea de aproapele, iubirea de sine, iubirea imposibilă, iubirea neîmpărtășită, emoția adolescentină ș.a.m.d. Toate acestea au făcut să vibreze lira marilor scriitori, din Antichitate până în zilele noastre.

Texte literare în care putem descoperi valoarea iubirii:

Proză:

 • Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război de Camil Petrescu
 • Enigma Otiliei de G. Călinescu
 • Maitreyi de Mircea Eliade
 • Alchimistul de Paolo Coelho
 • Ion de Liviu Rebreanu
 • Noaptea de Sânziene de Mircea Eliade
 • Adela de Garabet Ibrăileanu
 • Pe aripile vântului de Margaret Mitchell
 • Pentru cine bat clopotele de Ernest Hemingway
 • Cred că te iubesc de Allison Pearson

Poezie:

 • Luceafărul; Lacul; Dorința de Mihai Eminescu
 • Emoție de toamnă; Leoaică tânără, iubirea de Nichita Stănescu
 • Izvorul nopții  de Lucian Blaga
 • Celei care pleacă de Ion Minulescu
 • Melancolie de Tudor Arghezi

Teatru:

 • Steaua fără nume de Mihail Sebastian
 • Romeo și Julieta de W. Shakespeare

2. EDUCAȚIA

Educația este un fenomen social fundamental, prin care experiența de viață a generațiilor adulte și valorile culturii naționale și universale sunt transmise generațiilor de copii și tineri, cu scopul formării și integrării lor în societate. Filosoful Comenius considera că, la naștere, natura înzestrează copilul numai cu „semințele științei, ale moralității și religiozității”, ele devenind un bun al fiecărui om numai prin educație.

O țară care prețuiește valoarea educației este o țară care acordă importanță cetățenilor săi. Prin educație se asigură progresul civilizației, iar cetățenii obțin informații din diferite domenii ale cunoașterii, își descoperă și își cultivă abilități și talente.

Texte literare în care putem descoperi valoarea educației, educația prin lectură sau prin intermediul școlii:
 • Cismigiu & Comp. de Grigore Băjenaru;
 • Matilda de Roald Dahl;
 • Recreația mare de Mircea Sântimbreanu;
 • Domnul Vucea de Barbu Ștefănescu Delavrancea.
 • Educația prin lectură:
 • Vrem să vă dăruim câte o fereastră de Matei Vișniec;
 • Hoțul de cărți de Markus Zusak;
 • Fahrenheit 451 de Ray Bradbury;
 • Steaua fără nume de Mihail Sebastian.

3. FAMILIA

Familia reprezintă una dintre valorile fundamentale ale lumii noastre. Ea este mediul în care venim pe lume, în care ne dezvoltăm şi din care ieșim spre a forma, la rândul nostru, o nouă familie. De fapt, în aproape toate regiunile de pe planetă familia joacă un rol semnificativ în viața fiecărui om. Ea stă la baza organizării comunităților, fiind considerată „celula de bază a societății”.

Se spune că familia este locul în care inima se simte în siguranță. Familia este locul în care găsim înţelegere, linişte şi soluţii la problemele care ne frământă. Ea trebuie să aibă la bază comunicarea, respectul şi iubirea, în acest fel familia devenind „o frânghie ale cărei noduri nu se desfac niciodată” (proverb spaniol).

Texte literare în care putem descoperi valoarea familiei:
 • Un fiu de Alejandro Palomas;
 • Inocenții de Ioana Pârvulescu;
 • Olguța și un bunic de milioane de Alex Moldovan;
 • Transformatorul de Florentin Sorescu;
 • Mara de Ioan Slavici;
 • Popa Tanda de Ioan Slavici;
 • Ciulinii Bărăganului de Panait Istrati.

4. PRIETENIA

Prietenia este o relație afectivă și de cooperare între oameni, bazată pe simpatie, respect și afinitate reciprocă. Prietenia presupune bunăvoință, loialitate, sprijin, bună-credință și altruism.

Aristotel spunea că „nimeni nu poate trăi fără prieteni, chiar dacă stăpânește toate bunurile lumii.”. Tot el este cel care a lăsat omenirii una dintre cele mai frumoase definiții ale prieteniei: „Prietenia înseamnă un suflet în două trupuri”. Acest sentiment profund, care unește două sau mai multe suflete, este o temă preferată de mulți scriitori.

Texte literare în care putem descoperi valoarea prieteniei:
 • Singur pe lume de Hector Malot;
 • Băiatul cu pijamale în dungi de John Boyne;
 • Copacul dorințelor de Katherine Applegate;
 • Bătrânul și marea de Ernest Hemingway;
 • Cuore, inimă de copil de Edmondo de Amicis;
 • Portretul lui Dorian Gray de Oscar Wilde;
 • Cireșarii de Constantin Chiriță;
 • Platanos de Doina Ruști;
 • Don Quijote de la Mancha de Miguel Cervantes;
 • Micul prinț de Antoine de Saint-Exupéry;
 • Copilul de la Auschwitz de Lily Graham;
 • Prietenul meu de Ioana Pârvulescu.
 • Războiul care mi-a salvat viața de Kimberly Brubaker Bradley;
 • Prietenia/comuniunea om-animal:
 • Ciobănilă de Vasile Voiculescu
 • Povestea lui Harap-Alb de Ion Creangă;
 • Cum e lumea de Veronica D. Niculescu
 • Fram, ursul polar de Cezar Petrescu;
 • Zair de Cezar Petrescu;
 • El Zorab de George Coșbuc;
 • Toma Alimoș, baladă populară;
 • Miorița, baladă populară.

5. LIBERTATEA

Libertatea este o valoare fundamentală a lumii moderne. „Orice persoană are dreptul la libertate și siguranță.”, se arată în Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, respectarea acestui drept fiind o condiție pentru existența statelor democratice.

O societate care îngrădește libertatea individului, sub toate formele ei este o societate care se îndreaptă sigur spre totalitarism. În literatură, conceptul de libertate a fost abordat în diferite moduri, dar de cele mai multe ori accentul a fost pus pe reliefarea efectelor nefaste generate de pierderea libertății. Consecințele privării de acest drept au fost exprimate și de proverbe: Libertatem qui perditit, nihil potest ultro perdere (Cine și-a pierdut libertatea nu mai poate pierde nimic).

Libertatea, Sancho, este unul din darurile cele mai de preţ pe care Cerul l-a dăruit oamenilor: cu ea nu pot fi asemuite nici bogăţiile pe care le ascund pământul şi marea; pentru ea, ca şi pentru cinste, poţi şi trebuie sa-ţi dai şi viaţa; iar pierderea ei este cel mai mare rău ce ţi se poate întâmpla.” – Don Quijote, eroul romanului „Don Quijote de La Mancha” de Miguel de Cervantes.

Texte literare în care putem descoperi valoarea libertății:
 • Jurnalul Annei Frank de Anne Frank;
 • Războiul care mi-a salvat viața de Kimberly Brubaker Bradley;
 • Eu sunt Malala de Malala Yousafzai și Patricia McCormick;
 • Hoțul de cărți de Markus Zusak;
 • Copilul de la Auschwitz de Lily Graham
 • Pasărea albă de R.J. Palacio.
 • Cum e lumea de Veronica D. Niculescu

6. TOLERANȚA / RESPECTUL

Toleranța este una dintre valorile democratice menite să asigure pacea, progresul și buna înțelegere între oameni. Ea presupune respectarea libertății celuilalt, a modului său de gândire și de comportare, precum și a opiniilor sale politice, religioase sau de orice natură.

Nu puține sunt textele literare și scriitorii care au militat pentru respectul și înțelegerea celuilalt. Lui Voltaire i se atribuie fraza considerată astăzi o deviză a toleranței: „Je n’aime pas vos idées, mais je me batterai jusqu’à la mort pour que vous puissiez les exprimer” (Nu-mi plac ideile dumneavoastră, dar voi lupta până la moarte pentru ca dumneavoastră să le puteți exprima). Acolo unde intoleranța a ridicat ziduri sau garduri de sârmă ghimpată, literatura a venit să le înlăture, valorificând diferenţele dintre oameni, eliminând prejudecățile și stereotipurile nedrepte, creând noi punți de comunicare.

Lumea noastră se confruntă cu numeroase pericole. Războaiele, terorismul, epurare etnică, discriminarea la adresa minorităților sau a imigranților, limitarea drepturilor indivizilor în statele totalitare sunt răni ce nu se vor închide niciodată. Pe lângă rolul ei de a oferi o perspectivă asupra trecutului, o mărturie a prezentului și o perspectivă a viitorului, literatura a militat pentru respectarea valorilor fundamentale ale unei lumi libere. Toleranța este una dintre ele.

Texte literare în care putem descoperi valoarea toleranței:
 • Minunea de R.J. Palacio;
 • Ca peștele în copac de Lynda M. Hunt;
 • Războiul care mi-a salvat viața de Kimberly Brubaker Bradley;
 • Copacul dorințelor de Katherine Applegate;
 • Băiatul cu pijamale în dungi de John Boyne;
 • Eu sunt Malala de Malala Yousafzai și Patricia McCormick.

7. DREPTATEA

Dreptatea este o valoare morală și socială care cere ca fiecărui om să i se dea ceea ce i se cuvine și să i se respecte drepturile. Dreptatea poate fi privită și ca o virtute, dar și ca principiu fundamental al oricărei societăți: O lume în care primează respectarea dreptului fiecăruia este o lume în care ne dorim să trăim cu toții.

În literatură, dreptatea poate fi o valoare care întregește portretul moral al eroului, așa cum se întâmplă, de obicei, în basme. În alte cazuri, căutarea adevărului și înfăptuirea dreptății sunt mobilele care îi motivează pe protagoniști, cel mai bun exemplu fiind romanul „Baltagul” de Mihail Sadoveanu.

Texte literare în care putem descoperi valoarea dreptății/echității:
 • Basme populare și culte: Prâslea cel voinic și merele de aur, Greuceanu, Povestea lui Harap-Alb ide Ion Creangă;
 • Lanțul slăbiciunilor de I.L. Caragiale;
 • Bacalaureat de I.L. Caragiale;
 • Baltagul de Mihail Sadoveanu;
 • Fabule (Dreptatea leului, Bivolul și coțofana ș.a.).
 • Cinci pâini de Ion Creangă

8. PACEA

În sens general, pacea reprezintă o stare de liniște, de înțelegere între popoare și comunități, o stare lipsită de războaie. Cu toții ne dorim ca în lume să fie pace, iar oamenii să trăiască în armonie și comuniune.

Omul politic indian Mahatma Gandhi afirma: „Nu există niciun drum către pace, fiindcă pacea este drumul”. De-a lungul timpului, pacea – sau, mai bine zis, năzuința către pace – a fost ilustrată de diferiți scriitori în operele literare.

Texte literare în care putem descoperi valoarea păcii:
 • Scrisoarea a III-a de Mihai Eminescu;
 • Dan, căpitan de plai de Vasile Alecsandri;
 • Războiul care mi-a salvat viața de Kimberly Brubaker Bradley;
 • Deșteaptă-te, române de Andrei Mureșanu;
 • Sobieski și românii de Costache Negruzzi.

9. SINCERITATEA

Sinceritatea este o însușire morală pozitivă, o virtute a celui care comunică și acționează în acord cu faptele și cu gândurile sale. A fi sincer înseamnă, în primul rând, a spune adevărul.

Uneori, suntem tentați să ascundem adevărul pentru a scăpa dintr-o încurcătură. Unul dintre cele mai bune exemple ale literaturii noastre este Nică din „Amintiri din copilărie”. Alteori, sinceritatea este pusă în relație directă cu naivitatea, așa cum se întâmplă în cazul cetățeanului turmentat din comedia caragialiană.

Așadar, valoarea sincerității este întâlnită în texte precum:

 • Titanic vals de Tudor Mușatescu;
 • Popa Tanda de Ioan Slavici;
 • O scrisoare pierdută de Ion Luca Caragiale;
 • Romanul adolescentului miop de Mircea Eliade;
 • Aleodor împărat, basm cules de Petre Ispirescu;
 • Povestea lui Harap-Alb de Ion Creangă.

10. ADEVĂRUL 

Din perspectivă filosofică, adevărul este ceea ce corespunde realității: Albul e alb, negrul e negru. În literatură, eroii urmăresc aflarea adevărului și înfăptuirea dreptății. De exemplu, în basme, aflarea adevărului reprezintă o datorie de onoare și, totodată, o probă inițiatică necesară în procesul maturizării. Prâslea nu se mulțumește să apare mărul, ci vrea să afle și cine este responsabil de supărarea tatălui său, care nu gustase niciodată din merele de aur. În „Baltagul”, aflarea adevărului și pedepsirea vinovaților devin coordonatele vieții Vitoriei Lipan.

Texte literare în care putem descoperi valoarea adevărului:
 • Bacalaureat de Ion Luca Caragiale;
 • O scrisoare pierdută de Ion Luca Caragiale;
 • Baltagul de Mihail Sadoveanu;
 • Basme românești.

11. PERSEVERENȚA:

Se spune că perseverența este un atribut definitoriu al oamenilor de succes. Să fii perseverent înseamnă să continui să faci un lucru în pofida tuturor obstacolelor întâlnite. Literatura noastră abundă în personaje caracterizare prin perseverență, care nu se lasă până când nu își ating obiectivele. Aceste personaje sunt puternice, se cunosc pe sine, au încredere în propriile forțe și știu ce „butoane” să apese pentru a obține ceea ce doresc. Când veți fi mai mari, veți auzi de Dinu Păturică sau tipul parvenitului, un personaj care ajunge în vârf și datorită faptului că este extrem de perseverent în atingerea scopurilor sale.

Fii ca Wile E. Coyote: Never give up!
Texte literare în care putem descoperi valoarea perseverenței:
 • Alchimistul de Paolo Coelho
 • Iapa lui Vodă, de Mihail Sadoveanu;
 • Ciocoii vechi și noi de Nicolae Filimon;
 • Matilda de Roald Dahl;
 • Seria Harry Potter de J.K Rowling;
 • Războiul care mi-a salvat viața de Kimberly Brubaker Bradley;
 • Steaua fără nume de Mihail Sebastian;
 • Bătrânul și marea de Ernest Hemingway;
 • Pilotul de Vasile Alecsandri;
 • Toate pânzele sus! de Radu Tudoran;
 • Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, basm cules de Petre Ispirescu;
 • Copacul dorințelor de Katherine Applegate;
 • Copiii căpitanului Grant / Ocolul Pământului în 80 de zile / Cinci săptămâni în balon de Jules Verne (toate trei sunt cărți de aventură, în care situațiile pe muchie de cuțit sunt depășite grație perseverenței eroilor).

12. COPILĂRIA / JOCUL

Vârsta fericită a copilăriei a constituit, dintotdeauna, o sursă de inspirație pentru mulți scriitori care au lăsat literaturii povestiri de neuitat. Bucuriile și tristeţile acestei vârste fără griji sunt cântate în opere precum:

 • Amintiri din copilărie de Ion Creangă;
 • Inocenții de Ioana Pârvulescu;
 • Să ucizi o pasăre cântătoare de Harper Lee;
 • Dumbrava minunată de Mihail Sadoveanu;
 • Războiul care mi-a salvat viața de Kimberly Brubaker Bradley;
 • Micul prinț de Antoine de Saint-Exupéry;
 • Un fiu de Alejandro Palomas.

13. AVENTURA:

 • O vară cu Isidor de Veronica D. Niculescu
 • Cum am supraviețuit clasei a opta de Robert Ersten;
 • Vânătorii de cărți de Jennifer Chambliss Bertman;
 • Toate pânzele sus de Radu Tudoran;
 • Seria Harry Potter de J.K Rowling;
 • Misterul ceasului din perete de John Bellairs;
 • Aventurile lui Tom Sawyer de Mark Twain;
 • Aventurile lui Habarnam și ale prietenilor săi de Nikolai Nosov.

14. GENEROZITATEA / VOLUNTARIATUL

 • E și treaba mea de Mihaela Coșescu;
 • Dă mai departe de Catherine Ryan Hyde;
 • Croitorul de cărți de Monica Pillat;
 • Secretele gunoaielor de Alis Popa;
 • Cum e lumea de Veronica D. Niculescu;
 • Prieten cu umbra de Călin Torsan.

15. PROTEJAREA MEDIULUI / RESPECTUL FAȚĂ DE NATURĂ

Este bine cunoscut faptul că natura poate exista și în absența noastră, dar că noi nu am putea exista fără darurile sale binefăcătoare. De aceea, protejarea mediului este o misiune care ne aparține tuturor, în egală măsură, iar orice plantă salvată este o șansă în plus pentru viața planetei.

Texte literare în care putem descoperi tema protejării naturii:
 • Copacul dorințelor de Katherine Applegate;
 • Secretele gunoaielor de Alis Popa
 • Micul prinț de Antoine de Saint-Exupéry
 • ȚUP, salvatoarea iernii de Alex Donovici
 • Auzi cum vorbesc copacii? de Peter Wohlleben
 • Platanos de Doina Ruști

16. CUNOAȘTEREA

 • Vrem să vă dăruim câte o fereastră de Matei Vișniec;
 • Steaua fără nume de Mihail Sebastian;
 • Cele dintâi lecturi de Mircea Eliade;
 • Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, basm cules de Petre Ispirescu;
 • Alchimistul de Paolo Coelho.

17. PATRIOTISMUL / ISTORIA NAȚIONALĂ

Patriotismul poate fi definit ca sentimentul de apartenență la o națiune, dragostea și devotamentul față de patria în care te-ai născut. Tema patriotismului apare deseori în operele literare, în timp ce istoria națională constituie sursa de inspirație pentru numeroși scriitori:

 • Sobieski si românii de Costache Negruzzi;
 • Deșteaptă-te, române! de Andrei Mureșanu;
 • Pașa Hassan; Scumpă țară românească, de George Coșbuc;
 • Scrisoarea a III-a de Mihai Eminescu;
 • Umbra lui Mircea – La Cozia de Grigore Alexandrescu;
 • Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie de Mihai Eminescu;
 • Dan, căpitan de plai de Vasile Alecsandri;
 • Marșul de Vasile Cârlova;
 • Grai valah de Vasile Voiculescu.

18. TRADIȚIILE 

În sens general, tradiția reprezintă transmiterea continuă a unui conținut cultural de-a lungul istoriei, din generație în generație. Aproape toate popoarele au tradiții, pe care le duc mai departe prin muzică, dans, literatură, obiceiuri, evenimente culturale.

Texte literare în care putem descoperi valoarea tradiției:
 • Baltagul de Mihail Sadoveanu;
 • Amintiri din copilărie de Ion Creangă;
 • Colindătorii de George Coșbuc.

19. SUPRANATURALUL, CREDINȚA ÎN DESTIN:

 • Moara lui Călifar de Gala Galaction;
 • La țigănci de Mircea Eliade;
 • La hanul lui Mânjoală de Ion Luca Caragiale;
 • Alchimistul de Paolo Coelho;
 • Aranca, știma lacurilor de Cezar Petrescu.

Fantasy:

 • Hobbitul / Stăpânul inelelor de J.R.R. Tolkien;
 • Seria Harry Potter de J.K Rowling;
 • Misterul ceasului din perete de John Bellairs;
 • Umbrele care ne despart de Tricia Levenseller;
 • Cronicile din Narnia de C.S. Lewis;
 • Grădina de la miezul nopții de Philippa Pearce;
 • Alice în Țara Minunilor de Lewis Carroll.

În redactarea acestui material am folosit informații și/sau imagini preluate de pe site-urile: www.booknation.ro; www.carturesti.ro; www.patrimoniu100.ro; www.qdidactic.com; www.citatepedia.ro; www.britanica.ro; academia.edu; www.bibliotecaalexandrudonici.wordpress.com; www.dexonline.ro; www.wikipedia.com; www.vitaleden.com; www.ranker.com.

Cosmin Șontică

Spune-mi despre ce crezi că ar mai trebui să scriu aici! 0725.225.335 | [email protected]

2 Comments

 1. Bună ziua! Dacă îmi permiteți o gluma, va spun ce si ar dori fiul meu sa mai scrieți :valorile culturale și morale ale fiecărei carti menționate de dvs.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *