Evaluare NaționalăTeste de antrenament

Rezolvarea testului de antrenament nr. 3 pentru Evaluarea Națională 2022 la Limba și literatura română

Salutare tuturor!

Astăzi, 9 mai 2022, Ministerul Educației a publicat un nou set de teste de antrenament pentru Evaluarea Națională. Baremele de corectare și notare pentru acest set de teste vor fi publicate vineri, 6 mai. Până la publicarea lor, aveți mai jos o sugestie de rezolvare a subiectelor.

A.

1. Notează, din textul 1, două cuvinte din câmpul lexical al mării.

Răspuns: malul, valul (apă, vas ș.a.)

2. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect, valorificând informațiile din textul 1.

În timpul furtunii, comandantul vasului se află

a) înăuntru, alături de pasageri.
b) la cârmă, conducând vaporul.
c) pe catarg, înălțând pânzele.
d) pe punte, coborând pânzele.

Răspunsul corect: b (la cârmă, conducând vaporul)

3. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect, valorificând informațiile din textul 2.

Dumitru Vlaicu a făcut un împrumut la bancă pentru

a) construcția mașinii de zburat.
b) încercările de zbor de la București.
c) plecarea lui Ion în Germania.
d) studiile lui Aurel în străinătate.

Răspunsul corect: d (studiile lui Aurel în străinătate)

4. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect, valorificând informațiile din textul 2.

Testele cu planorul realizat de frații Vlaicu au loc

a) la marginea orașului München.
b) pe câmpul de la Rüsselsheim.
c) pe câmpul de lângă Binținți.
d) pe dealul Cotrocenilor.

Răspunsul corect: (pe câmpul de lângă Binținți)

6. Transcrie două figuri de stil din primele două strofe, precizând felul lor.

Puteți alege fie un epitet (noapte-ntunecoasă, mare furtunoasă, vasul gingaș, întinderea pustie ș.a.), fie o metaforă (a mărilor năluce), fie comparația vine valul cu urgie (…) ca un dușman tăinuit.

7. Prezintă, în cel puțin 30 de cuvinte, o legătură care se poate stabili, la nivelul conținutului, între textul „Pilotul” de Vasile Alecsandri și fragmentul extras din „Aviatoarele României” de Sorin Turturică.

Posibile legături între cele două texte: mijlocul de transport, perseverența, curajul protagoniștilor ș.a.

Una dintre legăturile care se poate stabili între cele două texte o reprezintă perseverența. În textul „Pilotul” de Vasile Alecsandri, căpitanul vasului dovedește curaj și tenacitate în misiunea pe care și-a asumat-o, reușind să ducă vasul în siguranță la mal. În cel de-al doilea text, perseverența tânărului inginer Aurel Vlaicu este  îi va eterniza numele și îi va asigura intrarea în cărțile de istorie: Cu el începe, astfel, aviația românească.

8. Cum reacționează oamenii când văd lucruri noi? Prezintă-ți răspunsul, în 50 – 100 de cuvinte, valorificând textul 2.

Răspuns posibil:

Probabil că nu există om care să nu se fi mirat măcar o dată în viața lui la vederea unui lucru nou, surprinzător. „Uau!” este un cuvânt care ne sună cunoscut tuturor, nu-i așa? Un curcubeu, un apus de soare, prima dată când vedem marea, imaginea unei frunze la microscop – toate sunt lucruri care ne uimesc la o anumită vârstă. Oamenii pot reacționa diferit atunci când văd lucruri noi, dar poate tocmai în asta constă frumusețea vieții: Suntem făcuți spre a căuta, a descoperi, a călători, a afla lucruri noi.

De altfel, uimirea din momentul în care vedem ceva nou este o emoție atât de naturală, încât expresia feței noastre nu o poate ascunde. Dacă ar fi să ne imaginăm scena în care frații Vlaicu apar cu planorul la marginea satului, în văzul tuturor, probabil că am vedea o mulțime de oameni cu gura în forma literei „O”, fiindcă, în mod evident, o asemenea apariție nu avea cum să nu stârnească senzație.

9. Asociază textul „Pilotul” de Vasile Alecsandri cu un alt text literar studiat la clasă sau citit ca lectură suplimentară, prezentând, în 50 – 100 de cuvinte, o valoare morală/culturală comună, prin referire la câte o secvență relevantă din fiecare text.

NOTĂ: Sunt numeroase texte literare în care putem întâlni motivul călătoriei, iar dacă mă gândesc la aventură sau la expediția pe mare, primele care îmi vin în minte sunt Toate pânzele sus! de Radu Tudoran, Copiii căpitanului Grant, Ocolul Pământului în 80 de zile sau Cinci săptămâni în balon de Jules Verne. Toate sunt cărți de aventură, în care situațiile pe muchie de cuțit sunt depășite grație perseverenței eroilor. Vă propun însă o asociere cu Bătrânul și marea de Ernest Hemingway, o carte pe care trebuie s-o citiți neapărat, dacă n-ați făcut-o deja.

Sugestie de răspuns:

Textul „Pilotul” de Vasile Alecsandri mă duce cu gândul la romanul lui Ernest Hemingway, „Bătrânul și marea”, deoarece protagoniștii ambelor texte dau dovadă de perseverență și reușesc să își păstreze calmul în situații limită.

În „Pilotul” de Vasile Alecsandri, călătorii unei nave surprinse de furtună pe mare aproape că își pierd speranța în momentul în care vasul lor este zdruncinat. La bord se află însă un om dârz, cu simțul datoriei, care depune toate eforturile pentru a duce nava în siguranță la mal. Este vorba despre căpitanul vasului, a cărui perseverență chiar și în împrejurări nefavorabile face ca totul să se termine cu bine.

„Bătrânul și marea„ de Ernest Hemingway este de asemenea o carte despre puterea de a merge mai departe chiar și atunci când toate par să ți se împotrivească. Santiago, bătrânul pescar care se află pe mare de aproape trei luni fără să prindă vreun pește, este lovit de noroc în momentul în care i se agață de undiță un pește uriaș. Deși știe că nu are șanse, Santiago poartă o luptă îndârjită cu marlinul și cu rechinii care se tot înfruptau din el: „Omul nu e făcut să fie înfrânt. Un om poate fi distrus, dar nu înfrânt!” sunt cuvintele memorabile ale bătrânului pescar.

B.

1. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect.

Conțin diftong toate cuvintele din seria:

a) „asprimea”, „automobil”.
b) „căruia”, „picioare”.

c) „târziu”, „studiile”.
d) „tocmai”, „beneficiul”.

Răspunsul corect: b: că-ru-ia; pi-cioa-re

La punctul a, intrusul este „a-u-to-mo-bil”, care conține hiat. La punctul c, intrusul este „stu-di-i-le” (hiat), iar la punctul avem un cuvânt – „capcană”, care nu conține nici diftong, nici triftong, nici hiat: „be-ne-fi-ciul”. Am fi tentați să credem că aici avem diftongul „iu”. În realitate, „i” este literă ajutătoare pentru grupul [č] și nu se transcrie fonetic.

2. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect.

Seria care conține doar diminutive este:

a) „aripile”, „gingaș”.
b) „copila”, „flăcăii”.
c) „încăpățânați”, „mici”.
d) „scăunelul”, „băsmăluța”.

Răspunsul corect: d

3. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect.

Sensul structurii subliniate în secvența „l-a anunțat că nu mai pleacă până când «nu va da gata mașina de zburat»” este:

a) nu va finaliza.
b) nu va impresiona.
c) nu va îmbunătăți.
d) nu va înjumătăți.

Răspunsul corect: a

4. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect.

Există relație de polisemie între cuvintele subliniate în ambele secvențe din seria:

a) „dau năvală/Peste podul răsturnat”; în podul casei sunt cărțile bunicii.
b) „ar fi putut avea acolo o carieră strălucită”; din carieră se scoate marmură.
c) „m-a întrebat de mi-a fost frică”; „i-am răspuns că de ce să-mi fi fost teamă”.
d) „a înregistrat pe bandă magnetică povestea”; banda infractorilor a fost prinsă.

Răspunsul corect: a

5. Selectează substantivele din fragmentul următor, precizând cazul în care se află: „Avea calitățile pe care chiar și musafirii zilnici ai cafenelelor […] le idealizau: era inteligent, harnic și cinstit.”

 • calitățile – Acuzativ (ce avea? R: calitățile; complement direct)
 • musafirii – Nominativ (cine le idealizau? R: musafirii; subiect)
 • ai cafenelelor – Genitiv (care musafiri?/ai cui musafiri? R: ai cafenelelor; atribut substantival genitival)

6. Transcrie propozițiile din următoarea frază, precizând felul lor: „Era însă obsedat de zbor și era convins că îi poate concura, de la egal la egal, pe marii pionieri ai aviației universale”.

 • P1: „Era însă obsedat de zbor” – propoziție principală
 • P2: „și era convins” – propoziție principală, aflată în raport de coordonare cu P1
 • P3: „că îi poate concura, de la egal la egal, pe marii pionieri ai aviației universale” – propoziție completivă prepozițională, aflată în raport de subordonare față de P2: de ce era convins?

7. Alcătuiește un enunț asertiv, în care substantivul „vapor” să aibă funcția de circumstanțial de loc (a) și un enunț imperativ, în care substantivul „pilot” să aibă funcția sintactică de complement indirect (b).

(a) L-au găsit ascuns pe vapor.
(b) Mulțumiți-i pilotului pentru efortul depus!

8. Completează spațiile libere din textul de mai jos, reprezentând mesajul adresat unui tată, cu forma corectă a cuvintelor scrise între paranteze.

Tu ____________ (a veni, condițional-optativ, prezent, negativ) în mijlocul ___________ (noapte) ________________(a fi, conjunctiv, prezent, persoana a II-a) prezent la primele zboruri ______________ (fiică, genitiv) tale, de care toți suntem foarte ___________________ (mândru, masculin)?

Rezolvare:

Tu nu ai veni în mijlocul nopții să fii prezent la primele zboruri ale fiicei tale, de care toți suntem foarte mândri?

SUBIECTUL AL II-LEA (20 de puncte)

Crezi că studiile sunt importante sau este suficient talentul pentru a avea succes? Scrie un text argumentativ, de minimum 150 de cuvinte, în care să susții răspunsul la întrebarea de mai sus prin două argumente, valorificând textul 2 și experiența personală/de lectură.

Punctajul pentru compunere se acordă astfel:
• conținutul compunerii – 12 puncte
• redactarea compunerii – 8 puncte (marcarea corectă a paragrafelor – 1 punct; coerența textului – 1 punct; proprietatea termenilor folosiți – 1 punct; corectitudine gramaticală – 1 punct; claritatea exprimării ideilor – 1 punct; respectarea normelor de ortografie – 1 punct; respectarea normelor de punctuație – 1 punct; lizibilitate – 1 punct).

Notă! Compunerea nu va fi precedată de titlu sau de motto. Punctajul pentru redactare se acordă doar în cazul în care compunerea are minimum 150 de cuvinte și dezvoltă subiectul propus.

Sugestie de rezolvare:

Consider că studiile au un rol important în obținerea succesului, ele contribuind la perfecționarea noastră într-un anumit domeniu. 

În primul rând, succesul depinde de țelurile fiecărui om. Încă de pe băncile școlii suntem învățați că trebuie să avem succes în ceea ce facem, fie că vorbim despre învățătură, activități profesionale, sport sau alte preocupări. Așadar, cel puțin în prima parte a vieții, succesul se află în strânsă legătură cu școala și cu studiul. 

În al doilea rând, succesul poate fi privit nu doar ca un moment de glorie scurtă, acela în care realizezi că ți-ai atins obiectivele, ci ca un întreg drum pe care îl parcurgi pentru a ajunge unde ți-ai dorit, împreună cu eforturile, sacrificiile, cunoștințele, atitudinile şi deprinderile pe care ți le-ai însușit. De pildă, studiile inginerești pe care Aurel Vlaicu le urmează la Universitatea Tehnică din München îi asigură succesul și inserția pe piața muncii, numai că tânărul ardelean își dorește altceva. În orice caz, studiile tehnice contribuie la realizarea prototipului unui planor care va scrie istorie.

Totuși, există și opinii potrivit cărora succesul ține și de alți factori precum aptitudinile, talentul sau chiar șansa fiecăruia. Personal, am asistat la o discuție a unor tineri care erau de părere că studiile nu sunt definitorii pentru toți oamenii de succes. De pildă, Steve Jobs ar fi renunțat la facultate la mijlocul anilor ’70, iar asta pentru a asambla cumputere în garajul părinților săi. Peste ani a devenit managerul Apple, o companie de trilioane de dolari.

În concluzie, studiile reprezintă o fundație solidă pe care se poate construi o carieră de succes, o treaptă în evoluția fiecărui om.

Cosmin Șontică

Spune-mi despre ce crezi că ar mai trebui să scriu aici! 0725.225.335 | [email protected]

3 comentarii

 1. Îmi place că oferi soluții, inclusiv pentru S II…
  O mică observație: conjuncția coordonatoare nu introduce propoziții în frază, cu atât mai mult principale… Lapsus calami !

  1. Vă mulțumesc pentru observație! Într-adevăr, așa este; a fost o formulare greșită.
   Am rectificat:
   P2: „și era convins” – propoziție principală, aflată în raport de coordonare cu P1

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.