Evaluare NaționalăTeste de antrenament

Rezolvarea testului de antrenament nr. 14 la limba și literatura română pentru Evaluarea Nationala

Am revenit cu propunerea de rezolvare a testului de antrenament numărul 14. Să începem!

Citește fiecare dintre textele de mai jos pentru a putea răspunde la cerințele formulate.

1. Notează, din textul 1, numele a două animale desenate în caietele de școală.

Răspuns: vacă, pisică

2. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect, valorificând informațiile din textul 1. Fetiţa se simţea foarte bine, fiindcă îşi schimba des

a) caietele de biologie.
b) echipamentul de sport.
c) felul în care scria.
d) felul în care desena.

Răspunsul corect: c

3. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect, valorificând informațiile din textul 2. Pasiunea lui Alex Moldovan pentru scris a început

a) ajutându-i pe alţii să scrie.
b) când a întâlnit-o pe Olguţa.
c) după o discuţie pe Facebook.
d) în copilărie, odată cu cititul.

Răspunsul corect: d

4. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect, valorificând informațiile din textul 1. Fratele consideră că analizarea caietelor din copilărie este o îndeletnicire

a) interesantă.
b) înduioșătoare.
c) relaxantă.
d) ridicolă.

Răspunsul corect: d

6. Menționează, în câte un enunț, tiparul textual identificat în fiecare dintre fragmentele de mai jos.

a) „Îmi spune că pleacă în Poiană – Poiana Brașov –, unde la vremea asta se poate patina deja, apoi deodată se întoarce și se răstește interzicându-mi să mă ating de caietele lui”.

b) „11. Ce sfat ați da scriitorilor la început de drum?

Să citească cât mai mult. Nu există mari scriitori care să nu fi fost și mari cititori.

Răspuns:

 • Tiparul textual identificat în primul fragment este narativ.
 • Tiparul textual al celui de-al doilea fragment este dialogat. 

7. Prezintă, în cel puțin 30 de cuvinte, o legătură care se poate stabili, la nivelul conținutului, între cele
două texte.

Sugestie de răspuns: Din punct de vedere tematic, cele două texte sunt organizate în jurul aceluiași element cheie: scrisul. Așadar, o legătură dintre fragmentul din „Exuvii”, de Simona Popescu, și interviul acordat de Alex Moldovan Iuliei Rotaru este reprezentată chiar de tema comună, începuturile scrisului și emoțiile pe care le trezește acesta în sufletele celor doi naratori.

8. Crezi că scrisul e un aspect important al imaginii tale? Motivează-ți răspunsul, în 50 – 90 de cuvinte, valorificând textul 1.

Consider că scrisul este, cel puțin în perioada școlii, o carte de vizită a carierei noastre de elevi. Chiar dacă nu este definitoriu pentru parcursul pe care îl vom avea, este totuși un aspect important al imaginii noastre.

Pe de o parte, scrisul se formează în primii ani de școală, dar se cristalizează abia după primii ani de gimnaziu, atunci când – am trăit cu toții acest „coșmar” – trebuie să ne adaptăm viteza de scriere la fluxul verbal al fiecărui profesor în parte.

De pildă, un scris frumos, dublat de o rezolvare corectă a cerințelor, îți va asigura succesul la un examen, impresia generală asupra lucrării fiind una bună. La polul opus, un scris dezordonat te poate face să pierzi puncte, iar asta chiar dacă ai rezolvat corect cerințele unui test sau ale unui examen. De altfel, lizibilitatea reprezintă chiar un criteriu de evaluare, cel puțin în evaluarea școlară.

Pe de altă parte, scrisul nu oglindește întru totul personalitatea noastră. În fragmentul extras din „Exuvii”, de Simona Popescu, naratoarea asociază primii săi ani de școală cu un scris „mare și rotund, durduliu și „coafat” așa cum îi plăcea tatălui meu, care avea și o teorie în acest sens, spunea că dacă scrii clar înseamnă că gândești clar, că un scris mai mare înseamnă că omul e generos și nu are nimic de ascuns și că un scris înghesuit e dovada zgârceniei și a vicleniei.” Cu timpul, scrisul fetei se deformează, ajungând unul „încrețit și îmbâcsit”, ceea ce nu presupune însă că autoarea lui „ devenit „mai zgârcită și mai vicleană”.

În concluzie, scrisul poate spune multe despre noi. În secolul trecut a apărut chiar un fel de știință a scrisului, numită analiză grafologică, o disciplină care își propune să analizeze personalitatea omului pe baza scrisului său de mână. În orice caz, un scris frumos este întotdeauna preferabil unuia îngrămădit și ilizibil!

9. Asociază fragmentul extras din „Exuvii” de Simona Popescu cu un alt text literar studiat la clasă sau citit ca lectură suplimentară, prezentând, în 50 – 100 de cuvinte, o asemănare și o deosebire de conținut dintre ele.

Sugestii de lecturi:

 • La Medeleni, de Ionel Teodoreanu
 • Romanul adolescentului miop, de Mircea Eliade
 • Cișmigiu&Comp, de Grigore Băjenaru
 • Cireșarii, de Constantin Chiriță

B.

 1. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect. Conțin diftong toate cuvintele din seria:
  a) „caiet”, „plăcea”.
  b) „înduioşat”, „lucioase”.
  c) „nevoie”, „inspiraţia”.
  d) „scriam”, „teorie”.

Răspunsul corect: b

2. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect. Seria care conține doar cuvinte compuse este:
a) „dumnealui”, „altceva”.
b) „cenuşiu”, „bucăţelele”.
c) „dumneavoastră”, „strămoş”.
d) „portocalie”, „câteodată”.

Răspunsul corect: a

3. Rescrie enunțul „În ciuda eforturilor, aduce tot cu o oaie, pentru că am uitat să-i pun urechile”, înlocuind
cuvintele „eforturilor” și „am uitat” cu sinonimele potrivite.

În ciuda strădaniilor, aduce tot cu o oaie, fiindcă am omis să-i pun urechile.

4. Selectează, din fragmentul următor, trei substantive aflate în cazuri diferite, pe care le vei preciza: „Vă las să-l descoperiți pe Alex Moldovan, autorul cărților pentru copii […], care o au ca protagonistă pe poznașa Olguța, personajul meu preferat cu câțiva ani în urmă.”

 • autorul – Nominativ
 • cărților – Genitiv
 • pentru copii – Acuzativ

5. Transcrie propozițiile subordonate din fraza următoare, precizând felul lor: „Schimbând câteva mesaje pe Facebook, mi-am dat seama că este o persoană foarte deschisă, dornică să-i ajute pe ceilalți, în special, pe tinerii care sunt pasionați de literatură, lectură, scris.”

P1 – „Schimbând câteva mesaje pe Facebook, mi-am dat seama” – propoziție principală

P2 – „că este o persoană foarte deschisă, dornică” – propoziție subordonată completivă prepozițională

P3 – „să-i ajute pe ceilalți, în special, pe tinerii” –  propoziție subordonată completivă prepozițională

P4 – „care sunt pasionați de literatură, lectură, scris.” – propoziție subordonată atributivă

6. Alcătuiește o propoziție afirmativă, în care adjectivul „creativ” să fie nume predicativ (a) și o propoziție
negativă, în care substantivul „scriitor” să aibă funcția sintactică de atribut (b).

a. Fratele meu este creativ.

b. Aceasta nu este o carte a scriitorului Marin Preda.

7. Enunțurile următoare reprezintă mesajul unui copil către prietenul său. Completează spațiile libere cu forma
corectă a cuvintelor scrise între paranteze.

La întâlnirea cu Alex Moldovan, _______________________(a obţine, mai-mult-ca-perfect, persoana a II-a, singular) un autograf şi ai vrut şi tu ___________________(a deveni, conjunctiv, prezent, persoana a II-a, singular) scriitor. Visai un roman cu ________________________________ (18, cu litere) capitole, în care___________________________(a încăpea, condiţional-optativ, prezent, persoana a III-a) cele două feţe _________________________________ (monedă, genitiv, singular), binele și răul.

La întâlnirea cu Alex Moldovan, obținuseși un autograf și ai vrut și tu să devii scriitor. Visai un roman cu optsprezece capitole, în care ar încăpea cele două fețe ale monedei, binele și răul.

II. Redactează un text, de cel puțin 150 de cuvinte, în care prezinți cum ai ajutat pe cineva, incluzând o
secvență narativă, una dialogată și una descriptivă.

Punctajul pentru compunere se acordă astfel:
• conținutul compunerii – 12 puncte
• redactarea compunerii – 8 puncte (marcarea corectă a paragrafelor – 1 punct; coerența textului – 1 punct;
proprietatea termenilor folosiți – 1 punct; corectitudine gramaticală – 1 punct; claritatea exprimării ideilor –
1 punct; respectarea normelor de ortografie – 1 punct; respectarea normelor de punctuație – 1 punct;
lizibilitate – 1 punct).

Notă! Compunerea nu va fi precedată de titlu sau de motto. Punctajul pentru redactare se acordă doar în
cazul în care compunerea are minimum 150 de cuvinte și dezvoltă subiectul propus

Cosmin Șontică

Spune-mi despre ce crezi că ar mai trebui să scriu aici! 0725.225.335 | [email protected]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.