Corect / Incorect

„Șaptisprezece”, „șaptesprezece” sau „șaptusprezece”?

„Șaptisprezece” și alte ciudățenii.

            În limba română numeralele pot fi simple sau compuse. „Doi” este numeral simplu, în timp ce „douăzeci și doi”, de pildă, este un numeral compus, deoarece este alcătuit din trei cuvinte diferite: „douăzeci” + „și” + „doi”. Cam așa se întâmplă până la nouăzeci și nouă.

În schimb, numeralele de la unsprezece la nouăsprezece se construiesc după o altă regulă („compunere prin sudare” se numea cândva):

  • Unu + spre + zece = unsprezece (în latină, unus super decem)
  • Doi + spre + zece = doisprezece
  • ……………………………………………..
  • Șapte + spre +zece = șaptesprezece

Așadar, este corect să spunem :

ȘAPTESPREZECE, și nu șaptisprezece sau chiar șaptusprezece,

OPTSPREZECE, și nu optisprezece sau chiar optusprezece/optâsprezece.

  • DOOM 2005 a acceptat formele paisprezece, șaisprezece, șaizeci (în loc de patrusprezece, șasesprezece, șasezeci, care nu mai sunt admise) și pronunțările în tempo rapid [činsprezece] și [činzeci] pentru numeralele compuse cu cinci, precum și în numeralele ordinale corespunzătoare.

* Greșită este și forma „al douăzecelea”. Corect este „al douăzecilea”.

Cosmin Șontică

Spune-mi despre ce crezi că ar mai trebui să scriu aici! 0725.225.335 | [email protected]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.